Met, voor en door bewoners

De Wijkenvereniging Zwolle-Zuid, kortweg WZZ, bestaat sinds 1960.

Kleine stad of groot dorp? Zwolle-Zuid kent inmiddels al 35.000 inwoners, verdeeld over bovengenoemde wijken. De WZZ probeert het woon- en leefklimaat voor deze bewoners te bevorderen. Met, voor en door bewoners en organisaties in de wijk probeert de WZZ in Zuid meer samenhang te creëren. Dit doet de vereniging op diverse manieren, waaronder het aanbieden van cursussen en culturele en sportieve activiteiten (zie cursuspagina en activiteitenpagina) en de organisatie van evenementen. Via de communicatiemiddelen, zoals deze website en de Wijkkrant Zwolle-Zuid wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in de wijk.

Het werkgebied van WZZ omvat alle wijken van Zwolle-Zuid

Dit zijn Hanzeland, Schelle, Schellerlanden, Schellerbroek, Schellerhoek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersum, Ittersumerlanden, Ittersumerbroek, Oldenelerlanden, Oldenelerbroek en het dorpje Windesheim.

Algemeen Bestuur WZZ

Voorzitter: Jurjen Zijlstra
Secretaris: Hans Göeken
Penningmeester: Henk Kuiper
Lid: Dini van der Heem
Lid: Herman Brünen
Erevoorzitter: Aalt Brinkhuis
Lid van verdienste: Sjoerke Pluim, Roel Stuifzand

Laatste nieuws

WZZ Informatiebalie – bezoekadres

tineke@wvzwollezuid.nl
Tineke Brünen, 038-4609000

Gelijkheid 1 , Zwolle Zuid
T: 038 – 460 90 00

Postadres:
Antwoordnummer 3229
8000 WA Zwolle

Openingstijden

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de WZZ Informatiebalie gesloten.
maandag 13.30 – 16.00 uur
dinsdag t/m donderdag 09.30-11.30 uur
dinsdag 13.30-15:30 uur
woensdag t/m donderdag 13.30-16.00 uur
vrijdag 09.30 – 11.30 uur

Webmaster

email: websitebeheer@wvzwollezuid.nl
Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen