Als elke seconde telt… toch is nog niet overal een AED De gemeenteraad Zwolle besloot tot een stimuleringsregeling

Als elke seconde telt... toch is nog niet overal een AED. Vanavond besloot onze gemeenteraad #zgr tot een stimuleringsregeling

Naar aanleiding van de aangenomen motie ”Als elke seconde telt..,” heeft de raad in juni 2019 een informatienota ontvangen waarin is aangegeven dat het college het aantal en de beschikbaarheid van AED’s in Zwolle willen vergroten.

Streven was om te onderzoeken of een subsidieregeling tot stand kan komen, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan initiatieven vanuit inwoners en bedrijven tot aanschaf van een AED of buitenkast om daarmee de beschikbaarheid en spreiding van AED’s te bevorderen. De subsidieregeling is opgesteld en kan 5 jaar lang worden bekostigd door het temporiseren van de vervanging van de gemeentelijke AED’s. Het oogmerk van de subsidieregeling is om het aantal “witte vlekken” in het aanbod van AED’s (oftewel plekken waar binnen een afstand van 500 meter geen AED 24/7 beschikbaar is) in Zwolle te verminderen. Dit willen we bereiken door een financiële bijdrage te verlenen aan particuliere initiatieven bij de aanschaf van een AED en/of buitenkast voor zover deze wordt gerealiseerd in een witte vlek, de AED 24/7 beschikbaar wordt gesteld en is aangemeld bij Hartslagnu.

Bron: Gemeenteraad Zwolle

AED

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het cookie- en privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen

Deze website blokkeert alle cookies totdat u toestemming geeft. Lees meer over ons cookiebeleid U gaat akkoord door op de 'Accept cookies' button te klikken