Premie buurtinitiatieven

Premie voor buurtinitiatieven aan te vragen bij gemeente Zwolle

Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun wijk, buurt of straat. De gemeente helpt u graag bij dit soort acties, ook financieel. oor de uitvoering van deze goede ideeën van wijkbewoners en -organisaties heeft de gemeente Zwolle verschillende potjes geld beschikbaar. Lees verder via Gemeente Zwolle

buurtinitiatieven

DeltaWonen vraagt kinderen om De Ark Zwolle Zuid om hulp: “Hoe maken wij onze huurders gelukkiger?”

Bijna veertigduizend euro steun voor Zwolse jongerenprojecten

Het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tijdens de derde ronde van dit jaar besloten vijftien Zwolse jongerenprojecten een financieel steuntje in de rug te geven. De giften zijn bestemd voor projecten waarbij het de initiatiefnemers op eigen kracht en met inzet van vrijwilligers en acties net niet lukt om de financiering rond […]

jongerenprojecten

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen