Columnreeks Intussen op straat…. deel 8 Interview met Wijkagent Zwolle Zuid Janka Walvius over het Donkere Dagen Offensief

Donkere Dagen Offensief zwolle zuid

De donkere dagen komen er weer aan! Wat zijn de knelpunten qua veiligheid in Zwolle Zuid? Volgens de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 2018  halveerde de aangiften en meldingen van woninginbraken evenals diefstallen uit schuren en er waren 3 overvallen maar meer meldingen van vernielingen en meer gevallen van straatroof en meer mishandelingen. Hoe is dat nu?

Er is een dalende trend in Zwolle zichtbaar met betrekking tot het aantal woninginbraken. Maar zoals wij altijd zeggen: elke inbraak is er één te veel. Een woninginbraak heeft namelijk veel impact op degene die het overkomt en daarom besteden we er in het DDO veel aandacht aan.

Waarom een Donkere Dagen Offensief?

“Het doel van het DDO [dat loopt van oktober t/m maart] is het tegengaan van criminaliteit die vaker voorkomt in de donkere periode van het jaar. Met verschillende partners zetten wij preventieve maatregelen in en creëren wij een stukje bewustwording bij de burger om mogelijke straatroven, overvallen, woning/ auto-inbraken en insluiping te voorkomen. Tevens proberen wij de heterdaad kracht te vergroten. Dit doen we samen met partners zoals de gemeente en het Openbaar Ministerie, maar we zijn daarbij mede afhankelijk van de meldingen van burgers uit de buurt.aken, diefstallen, vernielingen en overlast van jeugd, ook de nodige sociale problemen. Dus problemen achter de voordeur. Hier besteden wij als wijkagenten ook veel tijd aan.

Zijn er specifieke zaken waar jullie als wijkagenten van Zwolle Zuid tijdens het Donkere Dagen Offensief op controleren? In de laatste 3 maanden waren het voornamelijk woninginbraken [politie.nl]

“Jazeker. Controle, surveillance en extra toezicht op voertuigen en busjes, verdachte personen, overlast locaties, hotspots, hottimes en verkeerscontroles. Wie komt er de wijk binnen!”.   

Wordt het spreekuur van de wijkagent[en] in Wijkcentrum de Pol goed bezocht en wat zijn zoal de onderwerpen die naar voren komen? Nemen jullie deze mee in het DDO?

“Het spreekuur wordt goed bezocht, de problemen variëren van sociale problematiek [achter de voordeur] tot aan burenruzie maar ook overlast”. 

Wat kunnen inwoners van Zwolle Zuid zelf doen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren?

Zorg voor een bewoonde indruk middels verlichting en gebruik zonodig een tijdschakelaar, sluit ramen , deuren en poort als je [even] weggaat, zet waardevolle spullen uit het zicht. Licht je buren in tijdens de vakantie. Denk aan goed hang- en sluitwerk. Sluit je als buurtje aan bij Whatsappbuurtpreventie [WABP.nl]. Waaks! – Surveillerende hondenbezitters, Hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren van de buurt. Meer tips kan je vinden op de site van Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid [HetCCV] .

En niet onbelangrijk: Bel direct 112 bij verdachte situaties.” Daarnaast adviseren wij burgers om zich aan te melden voor Burgernet. 

Wat ik om mij heen hoor is dat jullie niet zo ‘zichtbaar’ zijn in de wijk?

“Uiteraard zijn wij in de wijk aanwezig, het spreekuur elke week in Wijkcentrum de Pol op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. De wijk telt ongeveer 30.000 inwoners en is nogal uitgestrekt. Hierdoor lijkt het alsof je geen politie ziet. Wij doen surveillance in de wijk, soms in burger, hebben afspraken bij inwoners thuis en op het politiebureau. De hotspots zijn bij ons bekend en daarop investeren wij zoveel mogelijk.

De wijkagenten hebben een grote veelzijdigheid aan taken. De wijkagenten willen en zijn zoveel mogelijk in de wijk aanwezig wanneer dit nodig is. Hierbij houden wij rekening met wat er door de burger aan ons gevraagd wordt.

Hebben de wijkagenten van Zwolle Zuid een activiteit gepland voor inwoners? Denk aan informatieavond en dergelijke. Wintertijd=Inbraaktijd [HetCCV] en informatiefolders etc. voor in de wijkcentra’s Zwolle Zuid.

“Wij hebben als wijkagenten van Zwolle Zuid geen informatieavond[en] gepland. Wellicht kan ik dit overleggen. Vorig jaar hebben wij dit wel gedaan. Verspreiden informatiefolders is een taak van de gemeente. Wel zijn we actief op Twitter en Instagram”.  

Hoe vaak is er een Wijkschouw, wie zijn hierbij aanwezig en kunnen inwoners van Zwolle Zuid zich hiervoor aanmelden?

“De Wijkschouw [HetCCV] wordt 2x per jaar gehouden en hierbij zijn de wijkmanager, wijkbeheerder, Travers, wijkagent en de voorzitter van de wijkvereniging. Tot op heden gingen geen inwoners mee, ik kan dat wel overleggen.

 

Handige tips van Janka:

De politie is via diverse social media bereikbaar. Tussen 07.00-23.00 uur zijn er collega’s aanwezig die ook meldingen via social media kunnen oppakken en die vragen kunnen beantwoorden.

Facebook: Politie Zwolle

Twitter: Pol_Zwolle

Wijkagenten terugbelverzoek via www.politie.nl

Wijkspreekuur in wijkcentrum De Pol op elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor Zwolle Zuid zijn er 4 wijkagenten nl:

Janka Walvius

Erik Kluinhaar

Wim Kloek

Nick Schakelaar

Foto: @Politie Janka Walvius en Erik Kluinhaar

 

Margareth Weijers

Websitebeheer Wijkenvereniging Zwolle Zuid

 

Donkere Dagen Offensief

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het cookie- en privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen

Deze website blokkeert alle cookies totdat u toestemming geeft. Lees meer over ons cookiebeleid U gaat akkoord door op de 'Accept cookies' button te klikken