WZZ Wijkkrant

E-mail: redactie@wvzwollezuid.nl

Eindredactie:
Arnoud de Vries, 06-27829492

Redactieleden:
Girbe Buist
Wim Houdé
Ina Huisman
Annelynn Kooistra
Nienke Veldhuis
Hennie Vrielink
Lotte Timmer

Correctoren:
Jolanda Borg

Fotografen:
Haiko van Helsdingen
Paul Memelink
Carin van de Ploeg

Advertenties:
Informatiebalie, Tineke Brünen, 4609000
e-mail: info@wvzwollezuid.nl

WZZ Informatiebalie – bezoekadres

tineke@wvzwollezuid.nl

Tineke Brünen, 038-4609000
Gelijkheid 1 , Zwolle Zuid
T: 038 – 460 90 00

Postadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle

Openingstijden

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de WZZ Informatiebalie gesloten.
maandag 13.30 – 16.00 uur
dinsdag t/m donderdag 09.30-11.30 uur
dinsdag 13.30-15:30 uur
woensdag t/m donderdag 13.30-16.00 uur
vrijdag 09.30 – 11.30 uur

Redactie

email: redactie@wvzwollezuid.nl

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant.

Webmaster

email: websitebeheer@wvzwollezuid.nl

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen