• Home
  • Nieuws
  • Energiefabriek Zwolle levert duurzame energie aan 400 huishoudens

Energiefabriek Zwolle levert duurzame energie aan 400 huishoudens

Energiefabriek Zwolle levert duurzame energie aan 400 huishoudens

De vernieuwde rioolwaterzuivering in Spoolde is maandagmiddag heropend door gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel en Karst Spijkervet, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijssel. De uitgebreide en vernieuwde zuiveringsinstallatie is klaar voor de toekomst.

De capaciteit van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering Zwolle was onvoldoende. Dit leverde een lage afbraak op van het zuiveringsslib. Hierdoor was er  ook sprake van een geringe biogasproductie. Voor de komende jaren wordt binnen het werkgebied van WDODelta nog een toename van de hoeveelheid te verwerken slib voorzien. Uitbreiding van de capaciteit voor het vergisten van slib was daarom nodig. Daarnaast is de “oude” installatie, bestaande uit twee tanks, geheel gerenoveerd. De totale inhoud van de slibgisting bedraagt nu tienduizend kuub, een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie.

Lees verder via RTV Focus Zwolle

energie, rioolwaterzuivering, Zwolle

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen