Onderzoek van gemeente Zwolle: Jongeren zijn gevraagd naar hun favoriete plek in de stad.

In totaal hebben 749 jongeren deelgenomen aan het onderzoek. Het Centrum wordt door bijna 200 jongeren genoemd en specifiek De jongeren die waardering voor het centrum aangeven, doen dat in termen van ‘gezellige en goede sfeer, mooie gebouwen’ en ‘altijd wat te doen’, waarbij het niet altijd duidelijk is of het centrum van de stad Zwolle wordt bedoeld, of een winkelcentrum in een wijk. Hoewel het aannemelijk lijkt dat het meestal om de Binnenstad van Zwolle gaat, is dat niet altijd met zekerheid te zeggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om omschrijvingen als ‘centrum’,  centrumstad’, ‘winkelstraat’ of ‘stad’ zonder nadere toelichting. Of om ‘centrum’ in combinatie met De Pathé bioscoop, sportvelden of het PEC stadion. Maar wat willen jongeren uit Zwolle-Zuid?

Wat is er te doen voor jongeren in Zwolle-Zuid?

  • Travers Welzijn zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten.  Zij gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met kinderen, jongeren en volwassenen  op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk – en of buurtgericht in te zetten. Op deze manier worden kwetsbare en weerbare bewoners in hun kracht gezet.
  • ReZet is hét jongerencentrum in Zwolle-Zuid in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. ReZet is een laagdrempelige, veilige plek voor jongeren. Voor veel jongeren fungeert ReZet als een tweede thuis.

Laat jongeren participeren en initiatieven ontwikkelen. Dit filmpje laat zien hoe jongeren dat in Huessen aanpakken.

Lees ook Column Intussen op straat….. deel 1 Veilig uitgaan voor jongeren 16-  op deze site!

Bron: Gemeente Zwolle

Uiteraard kunt u reageren op dit artikel en mogelijke aanvullingen aanreiken middels websitebeheer@wvzwollezuid.nl

 

jongeren, zwolle-zuid

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen