Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wijkenvereniging Zwolle-Zuid 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 om 16.30 uur in Wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1, Zwolle

Agenda

1.   Opening door de voorzitter

2.   Vaststellen agenda

3.   Vaststellen notulen algemene Ledenvergadering van 29-02-2020, die wij uitdelen aan de aanwezige leden.

4.   Mededelingen en ingekomen stukken

5.   Voorstel voor Statutenwijziging wegens de per 1 juli 2022 ingaande wet WBTR.

Dit voorstel ligt ter inzage in ons kantoor in de Pol vanaf 6 mei 2022 op openingstijden.

6.   Behandeling Financiële Jaarverslag 2021. Dit is samengesteld door en besproken met een accountant en ligt ter inzage in ons kantoor vanaf 6 mei 2022.

7.   Rondvraag

8.   Sluiting

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het cookie- en privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen

Deze website blokkeert alle cookies totdat u toestemming geeft. Lees meer over ons cookiebeleid U gaat akkoord door op de 'Accept cookies' button te klikken