Veiligheid in de buurt: hoe staat het ermee?

Veiligheid in de buurt is een gedeelde verantwoordelijkheid, een goede samenwerking ligt dus voor de hand. Het komt echter te vaak voor dat enthousiast opgestarte samenwerkingsprojecten na verloop van tijd eindigen in frustraties, betoogt Benadette Schomaker van CiviX.  Zij schreef een gastblog. Begin juni dit jaar publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek waaruit blijkt dat we ons in onze buurt vooral ergeren aan te hard rijden, hondenpoep, parkeerproblemen en rommel op straat. En ook dat problemen als wietteelt, overlastgevende buurtbewoners en geweld het woonplezier flink kunnen vergallen. Buurtbewoners willen graag dat overtreders streng worden aangepakt en voor de oplossing wijzen ze vaak naar de politie of naar de bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) in de wijk. Zij moeten ervoor zorgen dat het probleem verdwijnt. Maar door bezuinigingen is de wijkagent steeds minder vaak in de wijk te vinden en de BOA is met handen en voeten gebonden aan regels en afspraken.

Lees verder via LSABewoners

veiligheid

WZZ Informatiebalie

Contactpersoon

Minne Bouta
mbouta@wvzwollezuid.nl

Post- en bezoekadres:
Gelijkheid 1
8014 XC Zwolle
T: 038 – 460 90 00

Redactie

Voor insturen van artikelen en verzoek voor plaatsing in wijkkrant en online

Privacy en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. (anoniem) statistieken bij te houden. Bekijk ook het privacybeleid.

Webmaster

Mail voor wijzigingen of op- en aanmerkingen
%d bloggers liken dit: